15 oktober 2020 Neem contact op

De derde dinsdag in september zag er toch aanmerkelijk anders uit dan de voorgaande jaren. Door alle maatregelen rondom het Coronavirus, geen uitbundige hoedjes bij de dames en de afwezigheid van de gouden koets was de aanblik van deze jaarlijkse gebeurtenis anders dan anders. Toch werd er traditiegetrouw bekend gemaakt wat de plannen zijn voor 2021.

● De belasting op aardgas gaat met 3 eurocent per kubieke meter omhoog. Lang niet alle huishoudens zullen die effecten merken in de portemonnee, omdat iedereen komend jaar 31 euro energiebelasting terugkrijgt. Daarom zullen vooral mensen met een slecht geïsoleerd huis last hebben van deze maatregel.
● De overdrachtsbelasting wordt geschrapt voor mensen tussen de 18 en 35 jaar die een huis kopen waar ze zelf in gaan wonen. Mensen die een huis kopen zonder die zelf te bewonen – zoals beleggers en ouders die een huis voor een studerend kind kopen – gaan komend jaar niet 2 procent maar 8 procent overdrachtsbelasting betalen. Het kabinet hoopt dat starters het hierdoor makkelijker krijgen op de woningmarkt. 35-plussers betalen vanaf volgend jaar 2 procent overdrachtsbelasting voor een eigen woning.

noot Concreet Taxaties | Aankoop: Inmiddels heeft de Raad van State dit wetsvoorstel afgewezen. Wat Concreet betreft een verstandig besluit. Als een starter de overdrachtsbelasting (2%) niet hoeft te betalen zullen zij dit, in de race om een woning te bemachtigen, gewoon bij de koopsom op gaan tellen. Hierdoor worden alle woningen ineens 2% duurder. Dat lijkt me niet de bedoeling van de wetgever…

● Zo’n 260.000 ‘dure scheefwoners’ (huurders van een sociale huurwoning die in verhouding te weinig verdienen om hun huur te kunnen betalen) krijgen een eenmalige huurverlaging. Hun huur wordt verlaagd tot de eerste aftoppingsgrens. Dit betekent dat ze gemiddeld 40 euro per maand per huishouden besparen.
● Zoals eerder aangekondigd, daalt het hoogste tarief voor de hypotheekrenteaftrek in 2021 met 3 procentpunt naar 43 procent. Dat tarief blijft dalen. In 2022 is het tarief 40 procent en een jaar later 37,05 procent.

Wil je eens overleggen wat bovengenoemde maatregelen voor jou specifiek betekenen? Neem contact met me op en we nemen het door.